Hae
Kohti vastuullisuutta

Nämä ovat turvallisuusvaalit

Edessä häämöttävät historian ensimmäiset aluevaalit vajaan kolmen viikon päästä. Ennakkoäänestys alkaa jo ensi viikolla. Sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustoimea ollaan uudistamassa. Aiemmin kuntien vastuulla olleet palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Tämä tarkoittaa monille työnantajan vaihtumista. Yli puolelle kansalaisista on tutkimusten mukaan edelleen epäselvää, mistä aluevaaleista on kyse. Minulle nämä ovat turvallisuusvaalit: miten elintärkeät arkea tukevat palvelut järjestetään tulevaisuudessa. Hyvinvoinnin taustalla on kokonaisturvallisuus. Turvallisuudentunnetta tukevat sujuva arki, maan sisäinen turvallisuus ja viime kädessä jopa kansainvälinen turvallisuustilanne.

 

Pelastustoimella kokoaan isompi merkitys

Hyvinvointialueiden kokonaisbudjetista pelastustoimen osuus on vain n. 3%. Kirjoitin edellisessä blogissa, että Ilmastokriisin nopea eteneminen tulee vahvemmin ottaa varautumisessa huomioon lisääntyvine myrskyineen ja vedenpinnan nousuna. Turvallisuuden sisältö on jatkuvassa muutoksessa sen perusteella, mitkä uhat ja ongelmat nousevat milloinkin esille sekä miten arvotamme niitä.

 

Olen  kirjoittajana, tutkijana ja vastuuviestijänä seurannut kokonais- ja sisäisen turvallisuuden kysymyksiä parikymmentä vuotta naisiin kohdistuvan katuväkivallan pelosta kameravalvonnan problematiikkaan sekä yhteiskuntavastuun kysymyksiin. Pelastustoimella on kokoaan isompi merkitys turvallisuuteen ja hyvinvointiin, ja se on tärkeä osa kokonaisturvallisuutta tuovaa palveluverkostoa. Siksi nämä aluevaalit ovat ennenkaikkea turvallisuusvaalit.

 

Mielestäni aluevaalien teemoissa ja keskusteluissa on pelastustoimi jäänyt lapsipuolen asemaan. Pelastustoimen järjestäminen maksaa veronmaksajille n. 600 miljoonaa euroa. Pelastustoimella ja aluevaltuutetuilla on 80 miljoonan rahoitus- eli toimintavaje ratkaistavanaan. Tämä 80 miljoonaan euron toimintavaje muodostuu toimintavalmiuden puutteesta, varallaolojärjestelmän muutoksista ja öljyntorjunnan rahoituksen muutoksista. Koulutustarve on tulevaisuudessa valtava. Pelastustoimella on 1000 pelastajan työvoimapula.

Nämä ovat turvallisuusvaalit

Katse pelastustoimeen. Pelastustoimen uudistuksen tulee vastata muuttuvaan uhkamallistoon arkipäivän onnettomuuksista laajamittaisiin kriiseihin. Laajoihin kriiseihin varautuminen lähtee pelastushenkilöstön oikeasta resurssoinnista, koulutuksesta ja digitaalisen yhteiskunnan uhat ja mahdollisuudet huomioivasta riskinhallinnasta. Huoli taloudellisesta selviämisestä ja terveyspalveluiden saatavuudesta vaikuttavat arjen turvallisuudentunteeseen. Hyvinvoinnin taustalla on kokonaisturvallisuus ja tiiviimpi viranomaisyhteistyö, maantieteilijä Paula Hoffrén kertoo.

 

Turvallisuustilanne muutoksessa

Lähialueiden turvallisuustilanne on mutkistumassa. Europarlamentaarikko Ville Niinistö näkee tuoreessa tiedotteessaan, että geopoliittisen vallankäytön kasvaminen Euroopassa ja sen ulkopuolella on palauttanut pöydälle hyvin perinteisiä kysymyksiä alueellisista turvallisuusrakenteista ja niiden vakaudesta. Oma harkintani on kääntynyt siihen, että näytän Nato-jäsenyydelle vihreää valoa, Niinistön keltaisen sijaan. Ei ole syytä odottaa viittä vuotta jäsenyyden hakemisessa.

Vaikka aluevaaleista onkin kysymys, minä näen kokonaisturvallisuuden tärkeänä näkökulmana. Puolueiden on nyt herättävä. Varautumisen yhteistoimintamalli pitää päivittää vastaamaan muuttuvaa uhkakuvastoa. Varautumisen yhteistoimintamallissa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. Kuten edellisessä blogissani kirjoitan, kokonaisturvallisuus on tavoite, jossa valtion itsenäisyyteen, väestön elinmahdollisuuksiin ja muihin yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvat uhat ovat hallittavissa.

Pelastustoimen varautuminen, ennakointi ja riskinhallinta ovat keskiössä. Pelastustoimella on kokoaan isompi merkitys turvallisuuteen ja hyvinvointiin ja se on tärkeä osa kokonaisturvallisuutta tuovaa palveluverkostoa. Siksi nämä aluevaalit ovat ennen kaikkea turvallisuusvaalit.

– – – – –

Olen ehdokkaana aluevaaleissa Varsinais-Suomessa sitoutumattomana Vihreiden listalla. Olen pelastustoimen puolestapuhuja ja vaaliteemastani voi lukea lisää kotisivuillani.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *